ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสนบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
22
44
2
อบ.3
18
16
34
2
รวม อบ.
40
38
78
4
ป.1
21
21
42
2
ป.2
15
15
30
1
ป.3
16
8
24
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
21
14
35
2
ป.6
14
19
33
2
รวมประถม
104
90
194
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
128
272
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...