ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาพราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
16
9
25
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
67
39
106
6
ม.1
4
9
13
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
21
31
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
86
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...