ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชำเบง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
26
31
57
2
ป.1
21
26
47
2
ป.2
21
21
42
2
ป.3
17
20
37
2
ป.4
24
16
40
2
ป.5
13
11
24
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
108
103
211
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
134
268
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...