ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลันแต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
20
11
31
2
ป.2
7
16
23
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
12
20
32
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
68
78
146
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
95
181
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...