ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
8
26
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
17
11
28
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
55
36
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
52
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...