ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
21
46
2
อบ.3
21
20
41
2
รวม อบ.
46
41
87
4
ป.1
27
27
54
2
ป.2
40
25
65
2
ป.3
28
21
49
2
ป.4
24
27
51
2
ป.5
17
19
36
2
ป.6
27
16
43
2
รวมประถม
163
135
298
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
176
385
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...