ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
14
29
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
14
23
37
1
ป.2
19
14
33
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
16
21
37
1
รวมประถม
93
89
182
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
112
227
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...