ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
23
15
38
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
69
66
135
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
21
15
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
96
209
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...