ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
5
13
18
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
3
13
16
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
40
58
98
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
20
16
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
95
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...