ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
37
33
70
3
อบ.3
25
28
53
2
รวม อบ.
62
61
123
5
ป.1
31
40
71
3
ป.2
30
39
69
3
ป.3
32
23
55
2
ป.4
35
28
63
3
ป.5
22
36
58
3
ป.6
34
20
54
2
รวมประถม
184
186
370
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
246
247
493
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...