ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
2
อบ.3
26
20
46
2
รวม อบ.
44
32
76
4
ป.1
24
20
44
2
ป.2
14
18
32
2
ป.3
16
21
37
2
ป.4
13
24
37
2
ป.5
24
19
43
2
ป.6
15
21
36
2
รวมประถม
106
123
229
12
ม.1
20
17
37
2
ม.2
26
19
45
2
ม.3
12
15
27
1
รวมมัธยมต้น
58
51
109
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
206
414
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...