ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปวงตึก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
15
34
2
อบ.3
23
9
32
2
รวม อบ.
42
24
66
4
ป.1
22
11
33
2
ป.2
16
22
38
2
ป.3
23
8
31
2
ป.4
18
18
36
2
ป.5
22
16
38
2
ป.6
15
11
26
2
รวมประถม
116
86
202
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
110
268
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...