ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
12
23
1
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
30
33
63
3
ป.1
14
13
27
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
54
54
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
87
171
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...