ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะกาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
17
6
23
1
รวม อบ.
27
21
48
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
13
4
17
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
68
56
124
6
ม.1
7
10
17
1
ม.2
7
13
20
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
27
32
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
109
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...