ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาโมม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
14
33
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
35
27
62
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
18
10
28
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
68
65
133
6
ม.1
13
14
27
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
12
13
25
1
รวมมัธยมต้น
37
38
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
130
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...