ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
24
21
45
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
17
6
23
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
61
53
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
74
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...