ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหมิตรวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
31
19
50
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
53
53
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
72
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...