ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจารย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
25
52
2
อบ.3
30
24
54
2
รวม อบ.
57
49
106
4
ป.1
31
21
52
2
ป.2
24
35
59
2
ป.3
26
22
48
2
ป.4
20
18
38
1
ป.5
16
25
41
1
ป.6
21
16
37
1
รวมประถม
138
137
275
9
ม.1
29
27
56
2
ม.2
29
11
40
2
ม.3
16
17
33
1
รวมมัธยมต้น
74
55
129
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
269
241
510
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...