ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกไทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
14
19
33
2
ป.3
19
12
31
2
ป.4
13
16
29
1
ป.5
18
9
27
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
94
81
175
8
ม.1
8
15
23
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
24
33
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
133
273
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...