ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
16
42
2
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
37
29
66
3
ป.1
14
22
36
1
ป.2
11
20
31
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
15
16
31
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
21
10
31
1
รวมประถม
87
96
183
6
ม.1
22
20
42
2
ม.2
21
21
42
2
ม.3
21
18
39
2
รวมมัธยมต้น
64
59
123
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
188
184
372
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...