ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่มเย็น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
46
59
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
71
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...