ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำหาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
64
51
115
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
11
16
27
1
รวมมัธยมต้น
32
30
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
101
215
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...