ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
25
13
38
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
53
33
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
46
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...