ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังปลัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
3
10
13
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
45
57
102
6
ม.1
18
13
31
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
40
25
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
98
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...