ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอนแตก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
16
26
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
20
28
48
2
ป.1
23
7
30
2
ป.2
13
13
26
2
ป.3
14
10
24
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
78
61
139
8
ม.1
10
11
21
2
ม.2
9
10
19
2
ม.3
9
9
18
2
รวมมัธยมต้น
28
30
58
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
119
245
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...