ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอาวอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
38
45
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
56
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...