ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโตงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
16
40
2
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
36
27
63
3
ป.1
11
12
23
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
19
20
39
2
ป.4
11
18
29
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
25
21
46
2
รวมประถม
91
97
188
8
ม.1
22
13
35
1
ม.2
15
13
28
1
ม.3
11
12
23
2
รวมมัธยมต้น
48
38
86
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
162
337
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...