ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตอกตรา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
17
21
38
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
58
58
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
79
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...