ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโสนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
20
34
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
26
29
55
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
21
9
30
1
ป.5
9
17
26
1
ป.6
17
13
30
2
รวมประถม
78
78
156
7
ม.1
9
23
32
1
ม.2
18
19
37
1
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
41
58
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
165
310
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...