ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเถกิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
12
34
1
อบ.3
17
18
35
1
รวม อบ.
39
30
69
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
9
21
30
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
10
17
27
1
ป.5
14
17
31
1
ป.6
15
19
34
1
รวมประถม
71
97
168
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
21
21
42
2
ม.3
19
14
33
1
รวมมัธยมต้น
49
45
94
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
172
331
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...