ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาคง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
17
6
23
1
ป.2
18
12
30
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
15
17
32
2
รวมประถม
81
67
148
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
90
196
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...