ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุคามวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
7
16
23
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
58
64
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
75
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...