ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
40
46
86
3
อบ.3
44
60
104
3
รวม อบ.
84
106
190
6
ป.1
48
56
104
4
ป.2
44
50
94
4
ป.3
45
56
101
4
ป.4
50
45
95
4
ป.5
56
40
96
4
ป.6
53
34
87
3
รวมประถม
296
281
577
23
ม.1
28
21
49
2
ม.2
13
7
20
2
ม.3
10
16
26
2
รวมมัธยมต้น
51
44
95
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
431
431
862
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...