ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปราสาทเบง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
24
15
39
2
รวม อบ.
34
28
62
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
19
8
27
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
73
66
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
94
201
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...