ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
14
36
2
อบ.3
22
16
38
2
รวม อบ.
44
30
74
4
ป.1
15
20
35
2
ป.2
18
15
33
2
ป.3
14
9
23
1
ป.4
18
30
48
2
ป.5
11
19
30
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
91
107
198
9
ม.1
19
8
27
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
41
29
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
166
342
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...