ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
2
อบ.3
20
28
48
2
รวม อบ.
36
40
76
4
ป.1
20
18
38
2
ป.2
23
19
42
2
ป.3
22
17
39
2
ป.4
16
21
37
1
ป.5
19
9
28
1
ป.6
28
21
49
2
รวมประถม
128
105
233
10
ม.1
11
5
16
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
2
11
13
1
รวมมัธยมต้น
27
27
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
191
172
363
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...