ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบักจรัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
20
31
2
อบ.3
18
16
34
1
รวม อบ.
29
36
65
3
ป.1
17
17
34
1
ป.2
26
20
46
2
ป.3
13
17
30
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
21
16
37
2
รวมประถม
108
102
210
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
138
275
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...