ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
4
13
17
1
รวมประถม
52
55
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
74
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...