ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
19
14
33
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
8
17
25
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
52
63
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
77
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...