ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจารย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
13
4
17
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
54
40
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
59
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...