ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแนงมุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
19
45
2
อบ.3
22
22
44
2
รวม อบ.
48
41
89
4
ป.1
27
26
53
2
ป.2
18
16
34
2
ป.3
20
17
37
2
ป.4
19
20
39
2
ป.5
25
18
43
2
ป.6
27
21
48
2
รวมประถม
136
118
254
12
ม.1
20
6
26
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
16
20
36
1
รวมมัธยมต้น
48
34
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
232
193
425
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...