ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
23
41
1
อบ.3
14
25
39
1
รวม อบ.
32
48
80
2
ป.1
15
15
30
2
ป.2
19
18
37
2
ป.3
13
13
26
1
ป.4
14
22
36
2
ป.5
20
15
35
2
ป.6
20
22
42
2
รวมประถม
101
105
206
11
ม.1
21
13
34
2
ม.2
16
21
37
2
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
51
45
96
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
198
382
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...