ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
27
26
53
2
ป.1
20
14
34
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
87
76
163
6
ม.1
7
16
23
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
31
38
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
140
285
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...