ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
20
14
34
1
รวม อบ.
34
20
54
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
7
18
25
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
19
13
32
1
รวมประถม
80
73
153
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
93
207
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...