ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูตัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
17
3
20
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
75
51
126
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
29
23
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
95
217
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...