ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
16
6
22
1
ป.4
14
17
31
2
ป.5
12
6
18
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
90
57
147
7
ม.1
13
8
21
1
ม.2
10
3
13
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
37
22
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
95
240
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...