ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
22
20
42
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
69
67
136
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
5
13
18
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
19
26
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
113
223
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...