ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
16
26
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
12
19
31
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
56
69
125
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
9
1
10
1
ม.3
8
2
10
1
รวมมัธยมต้น
29
7
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
97
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...