ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสกล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
67
49
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
62
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...