ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
22
47
2
อบ.3
17
28
45
2
รวม อบ.
42
50
92
4
ป.1
23
27
50
2
ป.2
26
17
43
2
ป.3
16
24
40
2
ป.4
25
13
38
2
ป.5
21
25
46
2
ป.6
20
19
39
2
รวมประถม
131
125
256
12
ม.1
18
11
29
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
19
16
35
2
รวมมัธยมต้น
49
40
89
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
222
215
437
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...