ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
16
23
39
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
19
17
36
2
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
74
61
135
7
ม.1
10
15
25
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
34
30
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
114
238
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...